Home
Over Kiwanis
Golfdag
Project indienen
Projecten
Leden
Contact
Mijn account
 
 

Project indienen

 
Voor het toekennen van een aanvraag voor sponsoring van een goed doel (project)
hebben de leden van Kiwanis Dordrecht afgesproken dat een aanvraag moet passen
in het internationale motto “Serving the Children of the world” en daarnaast voldoet
aan de volgende voorwaarden:

- het betreft kinderen als doelgroep en levert een bijdrage in hun verdere ontwikkeling
  en ontplooiing in de breedst mogelijke zin,

- omdat wij een Dordtse club zijn richten wij ons met name op doelen (projecten) in en
  rond de Drechtsteden,

- het doel zien wij graag vormgegeven als een project, waarbij wij tevens inzage vragen
  op welke wijze de sponsorgelden worden besteed. 

Uw aanvraag kunt u per email indienen via ons secretariaat op secretaris@kiwanisdordrecht.nl ,
en wordt vervolgens voorgelegd aan onze Projectcommissie welke uw aanvraag zal beoordelen
op de gestelde voorwaarden.
Wij doen dan ons uiterste best om u binnen enkele weken nader te berichten over ons besluit.